Skip to main content
 

GDPR USKLAĐIVANJE

Vaš put usklađivanja sa GDPR uredbom počinje ovde

 

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Uredite način prikupljanja, obrade i čuvanja podataka o ličnosti

 

Vaš DPO

DPO (Data Protection Officer) je ovlašćeno lice koje je odgovorno za zaštitu podataka o ličnosti

1
1

DPO SUPPORT je napredna konsultantska platforma koja nudi rešenja za bezbednost informacija u najširem smislu sa akcentom na zaštitu podataka o ličnosti i pored toga svojim korisnicima omogućava potpunu zakonsku usklađenost poslovanja kako u domenu domaćeg zakonodavstva, tako i u segmentu primene GDPR direktive koja je na snazi u zemljama EU.

GDPR USKLAĐIVANJE

GDPR je odavno u primeni kao i Zakoni o zaštiti podataka o ličnosti i privatnom obezbeđenju, ali Vi i dalje tapkate u mestu i odlažete svoje usklađivanje jer:

  1. Nemate jasnu sliku o datoj regulativi.
  2. Ne možete da pronađete pravi put i adekvatno delegirate projekat koji bi bio uspešno realizovan u Vašoj organizaciji.
  3. Čuli ste iz nekih izvora da „to“ još nije zaživelo pa kad zaživi onda ćete početi sa usaglašavanjem.
  4. Smatrate da niste u riziku jer imate advokatsku kancelariju na paušalu koja Vam je dostavila dva papira na pomenutu temu i verujete da će se „stvar“ rešiti ako nešto „zapne“.
  5. Procena rizika, procena uticaja i druga „papirologija“ mogu se raditi retroaktivno radi „pokrivanja“ situacije…
Saznajte više

DPO SUPPORT

Uskladite Vaše poslovanje

Zaštita podataka o ličnosti

Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti definisana su prava na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti, uređen je način prikupljanja i prenosa takvih podataka, načela za obradu, prava lica čiji se podaci o ličnosti koriste, obaveze rukovalaca i obrađivača podataka i mnogo pratećih zahteva koje jedna organizacija ili poslovni sistem treba da implementira.

Saznajte više

Procene rizika

U skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju definisana je obavezna izrada procene rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja i izrada plana obezbeđenja na osnovu kojih se vrši planiranje, instalacija i upotreba tehničkih sistema zaštite što ujedno predstavlja i prvi korak u procesu usaglašavanja privrednih društava i sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti / GDPR.

Saznajte više

Vaš DPO
- DPO na zahtev -

Službenik za zaštitu podataka odnosno DPO (Data Protection Officer) je ovlašćeno lice koje je odgovorno za zaštitu podataka o ličnosti prema GDPR direktivi Evropske unije i prema odredbama člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Rukovalac i obrađivač podataka o ličnosti dužni su da odrede lice za zaštitu podataka o ličnosti – DPO.

Saznajte više

Zakažite procenu rizika još danas!

ONLINE KONSULTACIJE

DPO Support pruža apsoultnu podršku klijentima u domenu zakonskog usaglašavanja i upravljanja aktivnostima ZZPL/GDPR. Ova linija saveta je posebno korisna za neposredne i sveobuhvatne savete u slučaju kršenja podataka ili komplikovanog Zahteva za pristup subjektu podataka (DSAR).

Olakšavamo organizovanje sastanaka i debata i nema potrebe da izlazite iz kancelarije ili putujete do nas potrebni su Vam samo računar, dobra internet  konekcija i neki od programa Skype, Teams, Zoom i Vaš novi DPO konsultant biće preko puta Vas.

Želite da uštedite novac i predupredite prekršaje u domenu zaštite podataka o ličnosti?

Saznajte više